Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

12/2019 Har börjat att uppdatera sidorna

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
60 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:209606 st

Finska styng 4+4  (Sääminki)


UUUUOOOO/UUUUOOOOO F1 eller F2   

m_Saaminki_44_F2_o-001.JPG
Finska stygn 4+4 F2, Sääminki
UUUUOOOO/UUUUOOOOO F2
framsidan 
 
m_Saaminki_44_F2_n-001.JPG
Finska stygn 4+4 F2, Sääminki
UUUUOOOO/UUUUOOOOO F2
avigsidan 


  Video (länk